Giới thiệu khóa học

Khóa học giúp cho học viên nắm vững các kỹ năng và các yếu tố cần thiết cho việc lập kế hoạch học Kinh thánh nhóm nhỏ...

Đăng ký khóa học