LIVE STREAM HỘI ĐỒNG POG 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI POG 2023

12-14/08/2VN VÀ 11-13/08/2023
(Quý vị hãy like và share để nhiều người được biết)

12:00PM 12/08VN (10:00AM 11/08US) Lễ khai mạc đại hội, Ms Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ chủ đề “Chúa Jesus ban thẩm quyền cho người tin”, Kinh thánh: Ma-thi-ơ 28:19-20
___________________________________

05:00AM 12/08VN (03:00PM 11/08US) Làm chứng công việc Chúa

___________________________________

09:00AM 12/08VN (07:00PM 11/08) Thờ phượng Chúa, Mục sư Đinh Tấn Trọng, chia sẻ sứ điệp “Thẩm quyền danh Chúa Jesus”, Kinh thánh: Công-vụ 3:6-8
___________________________________

12:00PM 13/08VN (10:00AM 12/08US) Thờ phượng Chúa, Mục sư Đoàn Lộc, chia sẻ sứ điệp “Mở rộng nước Chúa”

_______________________________

04:00AM 13/08VN (02:00PM 12/08US) Thờ phượng. Mục sư ThyThy Nguyễn, chia sẻ chủ đề “Thẩm quyền của Chúa Jesus”, Kinh thánh: Mac 1:21-28. Hội thảo trường kinh thánh POG
***sinh viên làm chứng

_______________________________

09:00AM 13/08VN (07:00PM 12/08US) Lễ tốt nghiệp các sinh viên POG 2023, Mục sư Phil Peter chia sẻ sứ điệp
_______________________________

12:00PM 14/08VN (10:00AM 13/08US) Thờ Phượng Chúa, Mục sư Nguyễn Hũu Lực, chia sẻ chủ đề “Thẩm quyền Chúa Jesus”, kinh thánh: Phi-lip 2:10-11

Chào Mừng Bạn Đến Với Thánh Kinh Viện Người Của Chúa

GIỚI THIỆU
      Thánh Kinh Viện Người Của Chúa (The People of God Bible Institute) là một trường tư thục bất vụ lợi, được chính Hoa-kỳ cấp phép hoạt động ngày 03 tháng 12 năm 2019 tại tiểu bang Washington. POG là một tập thể yêu kính Chúa, tôn trọng, yêu thương và đồng một tâm tình hầu việc Đức Chúa Trời trong ân tứ giáo dục. Bên cạnh đó, các Giáo sư có kiến thức Kinh thánh thần học, từng trải nghiệm nhiều năm trong thiên chức Mục sư, Giáo sư, Giáo sĩ tại Hoa-kỳ và Việt-nam. Sau thời gian cầu nguyện và nghiên cứu những yếu tố nào đã phần ngăn trở sự phát triển Tin Lành hơn 100 năm qua tại Việt-nam, và trên 40 năm tại Hải ngoại. Tạ ơn Chúa! Ngài cho POG thấy những nguyên nhân dẫn đến sự không phát triển của Tin Lành Việt-nam như chưa định nghĩa đúng Kinh Thánh thần học Tin lành là gì? Và chưa lý giải đủ học Kinh thánh thần học Tin lành là gì? Vì vậy, POG quyết định giáo dục theo khuynh hướng giáo dục khai phóng về Kinh thánh thần học Tin lành Ba-ngôi Đức Chúa Cha-Đức Chúa Con-Đức Thánh Linh và trú trọng đến tư duy từng sinh viên. Theo chúng tôi, Tin lành muốn phát triển cần phải thay đổi quan điểm thần học vay mượn đã tồn tại nhiều năm qua và thay thế khuynh hướng giáo dục hiện tại bằng khuynh hướng giáo dục khai phóng và vinh tư duy. 

SỨ MẠNG
       Sứ mạng của POG, là đào tạo chuyên môn về Kinh thánh thần học Ba-ngôi cho tất cả người được Đức Chúa Trời chọn lựa để người ấy trở nên tay đánh lưới người của Chúa Jêsus Christ “ sứ mạng POG đào tạo người của Chúa mở hội thánh của Chúa”.

KHẢI TƯỢNG
      Trong POG có nhiều trường  Kinh thánh thần học và hàng ngàn sinh viên được đào tạo để trở nên Mục sư quản nhiệm, Giáo sĩ, Chấp sự đầy quyền năng của Đức Chúa Trời.

MỤC ĐÍCH
      Học Viện Thánh Kinh Người Của Chúa đào tạo quý Tôi Con Chúa có kiến thức vững vàng về Kinh thánh thần học Tin lành và hướng dẫn hội thánh học-hiểu và truyền giáo bằng Kinh thánh thần học Tin lành đến người thân, gia tộc, cộng đồng nơi sinh sống và nơi làm việc. Đặc biệt, Việt-nam có một nền thần học phù hợp cho dân tộc và do chính người Việt-nam xây dựng nên.

MỤC TIÊU
     Trong thời gian từ năm 2022 đến 2027 sẽ có hàng ngàn quý Tôi Tớ Chúa được đào tạo trở nên mục sư, giáo sĩ, chấp sự, lãnh đạo, và lãnh đạo nhóm nhỏ.
- Giáo sĩ, sẽ có hàng trăm sinh viên sau khi tốt nghiệp trở thành người chuyên nghiệp như tổ chức truyền giáo cho đám đông, chứng đạo cá nhân và thành lập hội thánh mới.
- Mục sư, sẽ có hàng trăm sinh viên sau khi tốt nghiệp trở thành người mục sư chuyên nghiệp đáp ứng cho các hội thánh địa phương, trong các bệnh viện, trong các nhà tù, trong quân đội…và thành lập hội thánh mới.
- Giáo viên trường Chúa nhật, sẽ có hàng trăm sinh viên sau khi tốt nghiệp trở nên Giáo viên chuyên nghiệp trong các hội thánh địa phương, và trở nên Giáo sư của trường Kinh Thánh Thần học.
- Lãnh đạo, sẽ có hàng trăm sinh viên sau khi tốt nghiệp trở nên những lãnh đạo chuyên nghiệp ảnh hưởng đạo đức Tin lành trong tập thể ít người, đông người hay trong các cở sở và các công ty đang làm việc. 
- Lãnh đạo nhóm nhỏ, sẽ có hàng ngàn sinh viên sau khi tốt nghiệp trở nên những lãnh đạo chuyên nghiệp nhóm nhỏ ra đi tổ chức học Kinh Thánh nơi công sở, các tư gia và các địa điểm thuận lợi.

KHUYNH HƯỚNG GIÁO DỤC
       Theo POG, Giáo sư là người hướng dẫn, quyển sách là vị Thầy. POG, không giáo dục theo triết của Khổng Tử “Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư” bởi vì chủ đạo của thuyết này nó phản lại học thuật. POG, hướng theo phương cách giáo dục hiện đại của Hoa-kỳ như: Khai phóng và bảo vệ tư duy trong nền tảng Kinh-thánh thần học Ba-ngôi; Đồng thời luôn quan tâm giúp đở những cá nhân hay nhóm có tư duy mới, với mục đích phục vụ cho hội thánh của Chúa Jêsus Christ và đem thần học Tin-lành ảnh hưởng xã hội.


PHƯƠNG CÁCH GIÁO DỤC 
        - Học nhóm. Học nhóm giúp sinh viên bổ khuyết cho nhau trong khi học và nghiên cứu đề tài... cùng hoàn chỉnh đề đó.
      - Cá nhân. Được giáo sư tư vấn để khai phóng tư duy để nghiên cứu từng môn học.
       - POG tôn trọng tư duy, nhưng không chấp nhận: Copy và nghiên cứu mà không cho biết nguồn lấy từ đâu. 

Mục sư Nguyễn Minh Nhựt

Nhấp vào đường link bên dưới để xem chi tiết:
TIN LÝ CỦA POG
CÁC MÔN HỌC CỦA POG



BAN ĐIỀU HÀNH POG

Dr. Nguyen Minh Nhut, C.E.O of POG Global. Cell: (360) 909-1301

Trên 20 năm hầu việc Chúa tại Hoa-kỳ & Việt-Nam. Học vị: Tốt nghiệp Cử nhân Mục vụ, Cao học Mục vụ, Cao học Thần học tại UUC Westminster California, Tiến sĩ Danh dự Tổ chức Lãnh đạo & Giáo dục Cơ đốc của VBI tại Olympia Washington, Tiến sĩ Danh dự Tổ chức lãnh đạo, Tiến sĩ Danh dự Tổ chức lãnh đạo & Tiến sĩ Danh dự Kinh Thánh thần học của The Bible of God Bible Institute và tốt nghiệp lớp 12 tại Clack College, Vancouver, Washington.   
Kinh nghiệm Mục vụ: Tại Hoa-kỳ, hơn 2 năm truyền giáo mở hội thánh mới tại San Diego California, hơn 10 năm Church Planting of Northwest Baptist Convention, trên 10 năm từ truyền đạo trở nên Mục sư Giáo hạt trưởng nhiều địa hạt của Giáo hội Liên Hữu Cơ Đốc tại Việt-nam, sáng lập The Vietnamese Bible Institute cùng nguyên viện trưởng của VBI khoảng 7 năm, sáng lập The Bible People of God Bible Institute tại Washington, hiện quản nhiệm Vietnamese Heart to Heart Baptist Church. 
Vợ Võ Thị Minh Trang 1 trong nhiều Manager của học khu Vancouver Washington, con đầu tốt nghiệp đại học, cựu quân nhân của Hiệp Chủng Quốc Hoa-kỳ, con kế tốt nghiệp đại  học IT, con thứ ba đang học đại học, con thứ 4 đang học lớp 12.

Dr. Tim Dinh, Vice C.E.O Global & Superintendent of POG at U.S.A. & Cell: (619) 539-7348

Thành viên sáng lập POG. Trên 20 năm hầu việc Chúa tại Việt-Nam & Hoa-kỳ. Học vị: Tốt nghiệp Cử nhân năm 2015 & Cao học Thần học tại VBI năm 2017, Tiến sĩ Mục vụ tại POG năm 2022, Giám học of POG tại Hoa-kỳ, Phó chủ tịch POG Toàn cầu.

Dr. Kathleen Truong, Vice C.E.O of POG Global, External responsibility. Cell: (541)490-4599

Trên 10 năm hầu việc Chúa tại Hoa-kỳ. Học vị: Tiến sĩ Danh dự tại POG năm 2022.  Hơn 4 năm truyền giáo, khoảng 4 năm quản nhiệm hội thánh Big Deams Church , tại The Dalles, Oregon, Phó chủ tịch của POG Toàn cầu và phụ trách đối ngoại.  Trên 15 năm kinh doanh và điều hành.  

Dr. Vo Thu Trang, Vice C.E.O of POG. Asian development responsibility Global. Cell: (503) 380-9502

Trên 10 năm hầu việc Chúa tại Hoa-kỳ. Học vị: Tiến sĩ Mục vụ của POG năm 2022. Hiện tại Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Kinh Thánh tại Protland Oregon & Mục vụ Truyền giáo trên đài truyền hình tại Portland Oregon, Phó chủ tịch POG Toàn cầu, đặt trách phát triển POG tại Châu Á. Trên 5 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Hoa-kỳ.

Students doctor. Thythi Nguyen, Chairman of POG Global. Cell: (832) 762-8747

Trên 10 năm hầu việc Chúa tại Hoa-kỳ. Học vị: tốt nghiệp Cao học Kinh thánh thần học tại POG và nghiên cứu sinh ngành Kinh thánh thần học tại POG. Quản nhiệm Hội Thánh Nước Sống tại Houston Texas. 

Dr. David Dung, Vice C.E.O of POG Global, In charge of Development POG. Cell: (360) 521-3782

Trên 15 năm hầu việc Chúa tại Việt-nam & Hoa-kỳ. Học vị: Tốt nghiệp Tiến sĩ Mục vụ tại POG năm 2022. Hơn 10 năm quản nhiệm, trải nghiệm nhiều năm tư vấn các doanh nghiệp về chiến lược phát triển kinh doanh và sản xuất. Quản nhiệm Dream Baptist Church tại Portland, Oregon Hoa-kỳ.

Students doctor. Finance director of POG Global. Cell: (858)386-9795

Hậu việc Chúa tại Hội Thánh Nước Hằng Sống tại Sandiego Californa, tốt nghiệp Đại học kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Associte in Accounting tại San Diego Mesa College, tốt nghiệp Cao học Kinh thánh thần học tại POG, nghiên cứu sinh ngành Kinh thánh thần học tại POG và Giám đốc tài chánh của POG toàn cầu.

BAN GIÁO SƯ

Dr. Randy A-dam, Visiting Professor

Trên 20 năm hầu việc Chúa, hơn 10 năm President of Northwest Baptist Convention, D.D. Giáo sư thỉnh giảng.

Dr. David Dung, President of POG in U.S.A. Cell: (360) 521-3782

ThD student. Thythi Nguyen, Chairman of POG Global. Cell: (832) 762-8747

Giáo sư của POG

Students doctor. Finance director of POG Global. Cell: (858)386-9795

Giáo sư của POG

Students doctor. Vo Thuy Diem, Chairman of POG in Viet-nam. Cell: (84) 0902-632-862

Tốt nghiệp Cao học Kinh thánh thần học tại POG, nghiên cứu sinh ngành Kinh thánh thần học tại POG. Giáo sư của POG.

Students doctor. Ngo, Thi Hien. Supervisor of Global POG. in Việt-nam.

Giáo sư- Giám thị của POG toàn cầu.