Giới thiệu chương trình

Đây là chương trình công nhận danh hiệu "Tiến sĩ danh dự" cho người hầu việc Chúa có thành tích đóng góp nổi bật cho công việc của Chúa tại địa phương, giáo hội và truyền giáo không giới hạn hệ phái. "DOCTOR 51 POG" là danh hiệu cao quý của (CHỦNG VIỆN POG TOÀN CẦU - POG BIBLE INSTITUTE" trao tặng cho các cá nhân, nhằm mục đích vinh danh, để ghi nhận những công lao mà người đó góp phần cho sự phát triển của Chúa trên toàn cầu.

Điều kiện để được công nhận:

Tuổi từ 51 trở lên

Các mục sư, truyền đạo, giáo sĩ, có thành tích hầu việc Chúa trên 15 năm, có bản viết tự thuật giới thiệu về tiểu sử, và thành tích hầu việc Chúa của bản thân, có đề nghị xin được công nhận danh hiệu "DOCTOR 51 POG" tại Học viện

Người đăng ký nhận danh hiệu sẽ được huấn luyện hai môn tiếp cận cơ bản giáo dục POG là:

1/. Phương pháp học Kinh thánh Người của Chúa

2/. Phương pháp Giảng Kinh thánh Người của Chúa

Cách thức nhận giải:

Hội đồng công nhận danh hiệu được thành lập bởi các giáo sư, tiến sĩ có uy tín họp và xét duyệt

Hình thức công nhận:

Công nhận danh hiệu Tiến sĩ danh dự "DOCTOR 51 POG"

Chứng nhận "DOCTOR 51 POG" được trao trang trọng tại Đại hội POG hàng năm