DONATIONS - Dâng hiến

Tháng 4/2021

1- Diễm Thanh, Dâng 1 cái laptop

2- Ẩn danh, Dâng 8 cái laptop

3- Mục sư Ung Thanh Phong, Dâng 200 usd

Tháng 6/2021

1- CÔNG TY TNHH-TM XÂY DỰNG XANH, Dâng 1,004.000 vnđ, [email protected]

2- TRUNG TÂM GIẢI CỨU  NISSI, Dâng 500.000 vnđ, [email protected]

3- Ẩn danh, hứa dâng 200 USD

4- D&D, Dâng 5 cái laptop


Cột văn bản kèm ảnh

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả