Giới thiệu khóa học

HỌC VIỆN NGƯỜI CỦA CHÚA

The People of God Bible Institute Online

Môn: LỊCH SỬ HỘI THÁNH

Phụ trách: Mục sư Giáo sư Dương Kỳ Quan

Thời gian: 1/09/2020-1/12/2020


I. Mô Tả Môn Học

Lịch sử Hội Thánh là môn học trình bày về phương cách hình thành, xây dựng và phát triển trong 2000 năm qua. Đó là những sự kiện, nhân vật, địa danh ở một thời điểm nào đó trong dòng lịch sử. Nó phản ánh cách trung thực về những sai trật, những gương chứng tốt đẹp qua đó để hậu thế không chỉ suy gẫm nhưng còn là bài học thấm đẫm mồ hôi, nước mắt thậm chí cả xương máu. 

Chúng ta là một phần trong dòng chảy đó. Công việc của tiền nhân và chúng ta ngày nay là giống nhau, đó là thực thi Đại mạng lệnh mà Chúa Giê-xu đã phán dạy (Mat 28:18-20). Học Lịch sử Hội Thánh để nhìn thấy công việc đó và tiếp tục dấn thân để chinh phục thêm nhiều tội nhân cho Vương quốc Nước Trời.   

II. Mục Tiêu Môn Học

Sau khi học xong môn này các Nghiên cứu sinh (NCS) đạt được những điều sau:

1. Biết được sự kiện, nhân vật, địa danh, thời điểm... Qua đó để vận dụng cách hiệu quả trong việc phục vụ hoặc chăn bầy trong nhà Chúa. 

2. Nhìn thấy quyền tể trị của Thiên Chúa quyền năng không chỉ trong dòng chảy lịch sử của Hội Thánh nhưng cũng trên cả nơi chỗ, mỗi cuộc đời của chúng ta, từ đó hết lòng vâng phục, phục vụ, chăn dắt bầy chiên của Ngài.

3. Nhận biết tình yêu thương, thành tín cũng như sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời đối với dân Chúa và mỗi chúng ta trong việc kêu gọi và sử dụng. Từ đó, hết lòng trau dồi phẩm hạnh, tư cách, năng lực phục vụ Chúa, hẵn nhiên bởi sức toàn năng của Ngài (Phi 4:13).

4. Áp dụng những bài học qua môn học này vào chức vụ của mình trong Hội Thánh. Nó có thể là những gương sáng, tốt … thậm chí cả những sai trật dẫn đến những hậu quả to lớn. 

III. Yêu Cầu Môn Học

Môn học kéo dài trong 12 tuần. Vì học trực tuyến (Online), học viên sử dụng tối đa lượng thời gian của mình để đọc, suy gẫm và làm bài cho tốt. Bên cạnh đó, các học viên sẽ làm việc với nhau qua việc thảo luận, làm bài trong nhóm.  

Để hoàn tất môn học này, các sinh viên cần phải hoàn thành những yêu cầu như sau:

1. Đọc tài liệu giáo khoa Cơ-Đốc Giáo Trải Các Thế Kỷ của Earle E. Cairns, NXB Tôn giáo, Việt Nam. 

2. Đọc và tóm lượt chương 3 và 4 (độ dài tóm lược là 20 trang dòng đôi, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12): quyển Đạo Tin Lành Trên Thế Giới Và Ở Việt Nam của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, NXB Tôn giáo, Việt Nam tháng 12.2019.

3. Viết tiểu luận môn Lược Sử Hội Thánh với đề tài: “Trình bày công cuộc cải chánh Hội thánh của Martin Luther, nguyên nhân, khó khăn, những thuận lợi cũng những bài học ứng dụng cho cho Hội thánh trong ngày nay”. 

• Độ dài: 40 trang, dòng đôi, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12.

• Trích dẫn sách tối thiểu là 15 quyển, không kể các bản dịch Kinh thánh.

4. Viết bài phản tỉnh và gởi vào tuần 4, 8 và 11. Mỗi bài viết thể hiện quan điểm và những bài học của mỗi cá nhân về Lịch Sử Hội Thánh trong hành trình học tập của Nghiên cứu sinh. Độ dài từ 3-4 trang cho mỗi bài viết.   

5. Đọc thêm những sách như sau:

• Lịch Sử Hội Thánh của Gonzales.

• Đạo Tin Lành Trên Thế Giới Và Ở Việt Nam của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân.

Chú ý: Những sách đọc thêm giúp cho chúng ta có cái nhìn đa chiều khác nhau rất khách quan về lịch sử. Đặc biệt những những người không phải là Cơ-đốc nhân, thậm chí họ là những viên chức chính phủ. 

6. Hàng tuần các sinh viên vào lớp và đọc những file bài học, gởi bài viết về những câu hỏi thảo luận vào lớp. Bên cạnh đó cũng hãy đọc các bài viết của quý sinh viên cùng lớp và tham gia thảo luận.  

Lịch học hàng tuần của lớp như sau:

• Tuần 1: Truyền bá Cơ-đốc giáo…: từ trang 09-92.

• Tuần 2: Cuộc đấu tranh sinh tồn …: từ trang 93-129.

• Tuần 3: Ưu thế tối cao …: từ trang 130-174.

• Tuần 4: Sự dấy lên của đế quốc…: từ trang 175-202.

• Tuần 5: Thăng trầm trong quan hệ…: từ trang 203-222.

• Tuần 6: Uy thế tối cao…: từ trang 223-266.

• Tuần 7: Tuần đọc sách, nghỉ ngơi.

• Tuần 8: Buổi hoàng hôn trung cổ…: từ trang 267-297.

• Tuần 9: Cuộc cải chánh…: từ trang 298-404.

• Tuần 10: Chủ nghĩa duy lý…: từ trang 405-451.

• Tuần 11: Chủ nghĩa phục hưng…: từ trang 452-513.

• Tuần 12: Căng thẳng giáo hội …: từ trang 514-591.

Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi đồng hành cùng chúng ta luôn, đặc biệt quý Nghiên cứu sinh lớp Lịch Sử Hội Thánh. 

Thân mến!

MsGs. Dương Kỳ Quan

Mail: msduongkyquan@gmail.com

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký