CHUẨN BỊ HỘI ĐỒNG NGƯỜI CỦA CHÚA 2022

GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI

BAN ĐIỀU HÀNH POG

Dr. Nguyen Minh Nhut, President Cell: (360) 909-1301

Trên 20 năm hầu việc Chúa tại Hoa-kỳ & Việt-Nam. Học vị: Tốt nghiệp Cử nhân Mục vụ, Cao học Mục vụ, Cao học Thần học tại UUC Westminster California, Tiến sĩ Danh dự Tổ chức Lãnh đạo & Giáo dục Cơ đốc của VBI tại Olympia Washington và tốt nghiệp lớp 12 tại Clack College, Vancouver, Washington. Kinh nghiệm Mục vụ: Tại Hoa-kỳ, hơn 2 năm truyền giáo mở hội thánh mới tại San Diego California, khoảng 9 năm Church Planting/Catalyst of Northwest Baptist Convention và trên 10 năm từ truyền đạo trở nên Mục sư Giáo hạt trưởng của Giáo hội Liên Hữu Cơ Đốc tại Việt-nam. Tổ chức  Lãnh đạo: Sáng lập The Vietnamese Bible Institute cùng nguyên viện trưởng của VBI khoảng 7 năm; Sáng lập The Bible People of God Bible Institute tại Washington và Sáng lập The Mission of The Vietnamese Baptist Churches.

M/P. Kathleen Truong, Chairman. Cell: (541)490-4599

Trên 10 năm hầu việc Chúa tại Hoa-kỳ,  hơn 4 năm truyền giáo, khoảng 4 năm quản nhiệm hội thánh Big Deams Church , The Dalles, Oregon. Trên 10 năm kinh doanh và điều hành.  Sáng lập viên và Vice presidend of the Mission of The Vietnamese Baptist Churches.

Bachelor Students. Marly Berry, Chief of Staff. Cell: (208) 827-3307

Nhiều năm hầu việc Chúa tại Cottonwood Creek Community Church Idaho U.S.A, Sinh viên Cử Nhân của POG.

M/P. Vo Thu Trang, Treasurer in the United States. Cell: (503) 380-9502

Trên 10 năm Giáo sĩ & Mục vụ Truyền giáo trên đài truyền hình tại Portland Oregon, có trên 5 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Hoa-kỳ.

Bachelor Students. Nguyen Hai Anh, Officer. Cell: (657) 722-9967

Nhiều năm hầu việc Chúa thiện nguyện tại Việt-Nam và Hoa-kỳ, có chuyên môn về kế toán & sinh viên chương trình Cử nhân của POG.

Master Students. Vo Thuy Diem, Treasurer in Viet-nam. Cell: (84) 0902-632-862

Nhiều năm hầu việc Chúa thiện nguyện tại Việt-nam, trải nghiệm trên 10 năm kinh doanh, nhiều năm Giáo viên dạy ngành Kim hoàn, hiện sinh viên Cao học của POG.

PhD Student. David Dung, Development Director and Webmaster. Cell: (360) 521-3782

Thành viên sáng lập POG. Trên 15 năm hầu việc Chúa tại Việt-nam & Hoa-kỳ, hơn 10 năm quản nhiệm, trải nghiệm nhiều năm tư vấn các doanh nghiệp về chiến lược phát triển kinh doanh và sản xuất, hiện Nghiên Cứu Sinh chương trình Tiến sĩ Mục vụ của POG. 

BAN GIÁO SƯ

Dr. Vo Linh Bien, Vietnamese Vice President

Thành viên sáng lập POG. Trên 20 năm hầu việc Chúa tại Việt-nam, các Hội thánh Tư gia Độc lập, tốt nghiệp Tiến sĩ Mục vụ tại University Goldwille at California, Tiến sĩ chuyên ngành Christian Leadership USA and Vice president of the Mission of The Vietnamese Baptist Churches.

Dr. George Lamar Hahn, American Vice President. Cell: (850) 637-6288

Trên 30 hầu việc Chúa, 10 năm giáo sĩ tại Do-Thái, 20 năm quản nhiệm Hội Thánh Ngũ Tuần, tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh Thánh Học tại Bible Christian School Hoa-kỳ.

Dr. Hau Huu Nguyen, French Vice President

Trên 15 năm hầu việc Chúa tại Pháp quốc và Hoa-kỳ, tốt nghiệp Tiến sĩ Mục vụ và Tiến sĩ Thần học tại Andersonville Theological Seminary  tại Hoa-kỳ.

Dr. Tran Quoc Bay, Superintendent

Trên 15 hầu việc Chúa tại Việt-Nam, Truyền giáo công nhân, Giảng viên về thần học Kinh-thánh, khoảng 25 năm giám đốc, tốt nghiệp Tiến sĩ Mục vụ University Goldwille at California.

Dr. Duong Ky Quan, Faculty Head of the Master's program

Trên 15 năm hầu việc Chúa tại Việt-Nam, hơn 4 năm mục sư quản nhiệm, tốt nghiệp Tiến sĩ Mục vụ Goldwille at California and Vice president of the Mission of The Vietnamese Baptist Churches.

Dr. Nguyen Thanh Tung, Faculty Head of Bachelor's program. Cell: (84) 0913-987-7629

Trên 20 năm hầu việc Chúa tại Việt-Nam, tốt nghiệp Tiến sĩ mục vụ University Goldwille at California, Missionary Director of the Mission of The Vietnamese Baptist Churches.

PhD Student. Jim Dinh, Faculty Heads People of God program. Cell: (619) 539-7348

Thành viên sáng lập POG. Trên 20 năm hầu việc Chúa tại Việt-Nam & Hoa-kỳ, Nghiên Cứu Sinh khoa Tiến sĩ Mục vụ and Vice president of the Mission of The Vietnamese Baptist Churches.

Dr. Randy A-dam, Visiting Professor

Trên 20 năm hầu việc Chúa, hơn 5 năm President of Northwest Baptist Convention, Tiến sĩ Mục vụ và Lãnh đạo.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M/P. Kathleen Truong, Chairman

Thành viên sáng lập POG. Trên 8 năm hầu việc Chúa tại Hoa-kỳ, hơn 4 năm truyền giáo, khoảng 4 năm quản nhiệm hội thánh, có trên 10 năm kinh doanh và điều hành and Vice presidend of the Mission of The Vietnamese Baptist Churches.

Bachelor Students. Marly Berry, Member Board.

Nhiều năm hầu việc Chúa tại Cottonwood Creek Community Church Idaho U.S.A, Sinh viên Cử Nhân của POG.

MỤC SƯ-GIÁO SĨ DOANH NHÂN TẠI HOA-KỲ

CỐ VẤN CHƯƠNG ETS 1, Mục sư Nguyễn Minh Nhựt

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

PHỤ NỮ TIN LÀNH TẠI HOA-KỲ

M/P. Kathleen Truong, Chairman

M/G Kathleen Truong phụ trách điều phối các lớp học Kinh-thánh dành cho Phụ nữ.

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

NGƯỜI CỦA CHÚA

PhD Student. Jim Dinh, Faculty Heads People of God program Mục sư Jim Dinh

Phụ trách chương trình Người Của Chúa

Master Thần học. Ung Thanh Phong.

Trên 10 năm hầu việc Chúa thiện nguyện, 1 năm Mục sư quản nhiệm, Phụ giáo chương trình Người Của Chúa, tốt nghiệp Cao Học Thần Học tại VBI Wasington & thành viên ban lãnh đạo POG.

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Tiêu đề

Mô tả

Chào Mừng Bạn Đến Với Thánh Kinh Viện Người Của Chúa


                                                                              Welcome to POG

GIỚI THIỆU
      Thánh Kinh Viện Người Của Chúa (The People of God Bible Institute) là một trường tư thục bất vụ lợi, được chính Hoa-kỳ cấp phép hoạt động ngày 03 tháng 12 năm 2019 tại tiểu bang Washington. POG là một tập thể yêu kính Đức Chúa Trời, tôn trọng lẫn nhau, yêu thương và cùng hầu việc Đức Chúa Cha-Đức Chúa Jêsus Christ-Đức Thánh Linh trong ân tứ giáo dục. Bên cạnh đó, các Giáo sư có kiến thức chuyên môn, từng trải nghiệm nhiều năm trong thiên chức Mục sư, Giáo sư, Giáo sĩ tại Hoa-kỳ, Việt-nam và nhiều nước trên thế giới. Sau thời gian cầu nguyện và nghiên cứu xem những yếu tố nào đã góp phần ngăn trở sự phát triển Tin Lành hơn 100 năm qua tại Việt-nam, và trên 40 năm tại Hải ngoại. Tạ ơn Chúa! Ngài cho POG thấy một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự không phát triển của Tin Lành Việt-nam đó là một phương cách giáo dục “Độc tôn, chia rẽ và thiếu chuyên môn hóa” đã tồn tại hàng trăm năm. Vì vậy, POG quyết định cần phải thay thế cách giáo dục truyền thống từ “Độc tôn, chia rẽ, thiếu chuyên môn hóa” trở nên “Tôn trọng, giúp đỡ và chuyên môn hóa” để đáp ứng cho hội thánh, và tương lai Tin-lành ảnh hưởng xã hội (Sự thành công của POG không chỉ duy nhất từ các thành viên, sinh viên đó là được thấy sự thành công của các Trường và các Viện Thần Học Việt Nam khác).

SỨ MẠNG
       Sứ mạng của POG, là đào tạo chuyên môn hóa cho tất cả người được Đức Chúa Trời kêu gọi để người ấy trở nên tay đánh lưới người của Chúa Jêsus Christ “POG, Sứ Mạng Đào Tạo Người Của Đức Chúa Trời”.

KHẢI TƯỢNG
      Trong POG có nhiều trường thần học và hàng ngàn sinh viên được đào tạo các chuyên môn để trở nên  Mục sư quản nhiệm, Giáo sĩ, Chấp sự có chuyên môn trong hội thánh; Đồng thời, sinh viên POG sẽ ảnh hưởng và lãnh đạo các lãnh vực trong xã hội.

MỤC ĐÍCH
      Học Viện Thánh Kinh Người Của Chúa đào tạo quý Tôi Con Chúa có sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời, để trở nên những người có chuyên môn phục vụ trong hội thánh và ảnh hưởng Tin Lành mọi lãnh vực trong xã hội.
- Đào tạo trở nên người quản trị chuyên nghiệp hiệu quả trong các hội thánh địa phương và trong các mục vụ.
- Đào tạo trở nên các Giáo sĩ chuyên nghiệp như tổ chức truyền giáo cho đám đông, chứng đạo cá nhân và thành lập hội thánh mới.
- Đào tạo trở nên các Mục sư chuyên nghiệp đáp ứng cho các hội thánh địa phương, trong các bệnh viện, trong các nhà tù, trong quân đội…và thành lập hội thánh mới.
- Đào tạo trở nên những Giáo viên trường Chúa nhật trong các hội thánh địa phương, và trở nên Giáo sư của trường Kinh Thánh
- Đào tạo trở nên những lãnh đạo chuyên nghiệp có đạo đức cơ đốc trong tập thể ít người, đông người đang hoạt động hay trong các cở sở, công ty đang làm việc. 
- Đào tạo trở nên những lãnh đạo nhóm nhỏ ra đi tổ chức học Kinh Thánh trong công sở, các tư gia và các địa điểm thuận lợi.

MỤC TIÊU
     Trong thời gian từ năm 2020 đến 2023 sẽ có hàng ngàn quý Tôi Tớ Chúa được đào tạo những chuyên môn như mục sư, giáo sĩ, chấp sự, lãnh đạo, và lãnh đạo nhóm nhỏ.
- Quản trị, sẽ có hàng trăm sinh viên sau khi tốt nghiệp trở nên chuyên nghiệp hiệu quả trong các hội thánh địa phương và trong các mục vụ.
- Giáo sĩ, sẽ có hàng trăm sinh viên sau khi tốt nghiệp trở thành người chuyên nghiệp như tổ chức truyền giáo cho đám đông, chứng đạo cá nhân và thành lập hội thánh mới.
- Mục sư, sẽ có hàng trăm sinh viên sau khi tốt nghiệp trở thành người mục sư chuyên nghiệp đáp ứng cho các hội thánh địa phương, trong các bệnh viện, trong các nhà tù, trong quân đội…và thành lập hội thánh mới.
- Giáo viên trường Chúa nhật, sẽ có hàng trăm sinh viên sau khi tốt nghiệp trở nên Giáo viên chuyên nghiệp trong các hội thánh địa phương, và trở nên Giáo sư của trường Kinh Thánh Thần học.
- Lãnh đạo, sẽ có hàng trăm sinh viên sau khi tốt nghiệp trở nên những lãnh đạo chuyên nghiệp ảnh hưởng đạo đức cơ đốc trong tập thể ít người, đông người hay trong các cở sở và các công ty đang làm việc. 
- Lãnh đạo nhóm nhỏ, sẽ có hàng ngàn sinh viên sau khi tốt nghiệp trở nên những lãnh đạo chuyên nghiệp nhóm nhỏ ra đi tổ chức học Kinh Thánh nơi công sở, các tư gia và các địa điểm thuận lợi.

KHUYNH HƯỚNG GIÁO DỤC
       Theo POG, Giáo sư là người hướng dẫn, quyển sách là vị Thầy. POG, không giáo dục theo triết của Khổng Tử “Nhất Tự Vi Sư, Bán Tự Vi Sư” bởi vì chủ đạo của thuyết này nó phản lại học thuật. POG, hướng theo phương cách giáo dục hiện đại của Hoa-kỳ là khai phóng và bảo vệ tư duy trong nền tảng Kinh-thánh. POG, luôn quan tâm giúp đở những cá nhân hay nhóm có tư duy mới, với mục đích phục vụ cho hội thánh của Chúa Jêsus Christ và đem Tin-lành ảnh hưởng xã hội.

PHƯƠNG CÁCH GIÁO DỤC (Team working and Personal)
        - Học nhóm. Học nhóm giúp sinh viên bổ khuyết cho nhau trong khi nghiên cứu đề tài để hoàn chỉnh nó.
      - Cá nhân. Trong thời gian học nhóm mỗi cá nhân cần có tuy duy tự nghiên cứu đề tài khác cho cuối môn (nhưng không copy đề tài của nhóm).

TÍN LÝ
       P.O.G. Duy Tin Lành thuần túy qua Con độc sanh của Đức Chúa Trời là Chúa Jêsus Christ và các Sứ đồ giảng dạy trong Tân Ước. Những tín lý của Tin Lành thuần túy:
  *Toàn bộ Kinh Thánh Tân và Cựu Uớc (66 sách) được Đức Chúa Trời soi dẫn.
  *Sự mầu nhiệm của Ba-ngôi Đức Chúa Trời đồng sáng tạo, đồng cứu chuộc, đồng phán xét, đồng thuộc tánh.
  *Sự cứu rỗi qua sự chết, sự sống lại bởi Con độc sanh của Đức-Chúa-Trời là Chúa Jêsus Christ.  
  *Sự Báp-tem nước thể hiện sự ăn năn và chính Chúa Jêsus Christ làm Báp-tem bằng Đức-Thánh-Linh và bằng lửa
  *Sự sanh lại của Tôi con Chúa Jêsus Christ bởi quyền năng Đức Thánh Linh.
  *Sự chết của Chúa Giê xu Christ để đền tội cho cả nhân loại.
  *Sự sống lại có một thân thể được biến hóa khi Chúa Jêsus Christ tái lâm.

GIÁO TRÌNH
      Giáo trình của Học Viện Thánh Kinh Người Của Chúa (POG) được thiết kế có chọn lọc qua sự trải nghiệm nhiều năm của các Giáo sư với tính thực tế và đáp ứng trong bối cảnh hiện tại; nhằm nâng cao kiến thức về Kinh Thánh, thần học, mục vụ và quản trị từ căn bản đến chuyên sâu. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có chuyên môn trong mục vụ và quản trị các chuyên ngành để trở nên một người hầu việc Chúa hiệu quả trong các chức vụ lãnh đạo, quản nhiệm, quản trị hay truyền giáo tại Hội Thánh địa phương.
       P.O.G có rất nhiều chương trình và chuyên ngành Cử nhân: Truyền giáo (B. Mis), 
- Mục vụ (BAM), 
- Cơ-Đốc Giáo dục (B.CE), 
- Tư vấn Cơ-Đốc (B.CC), 
- Âm nhạc Cơ-Đốc (B.CM),   
- Thần đạo (B.Div) và Cử nhân thần học (B.Th). Không chỉ trình độ Cử nhân, 
- Tiến sĩ mục vụ và thần học.
- Thạc sĩ Thần học (M.Div):  
- Tiến sĩ Cơ-Đốc Giáo Dục (D.CE).
      Chương trình Cao đẳng mục vụ học từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm, 20-25 môn, 60-70 tín chỉ (Nếu đã có chứng chỉ 10 môn quản nhiệm thì trừ 1/2 số môn; 
      Cử nhân mục vụ và thần học, học 4 năm, 40-45 môn, 120-130 tín chỉ, luận văn 50 trang, nếu đã có bằng Cao đẳng thì chỉ cần học 20-25 môn nữa là hoàn tất Cử nhân. 
       Cao học mục vụ (M.A) học từ 2-3 năm, 15-20 môn, 50-70 tín chỉ, luận văn 70-100 trang. Thạc sĩ thần học (M. Div) học 3-4 năm, 30 môn, 90 tín chỉ, Luận văn 100-150 trang (10 tín chỉ). Luận văn viết dòng: 1.5, size: 13, font chữ: Times New Roman.

A. CAO ĐẲNG MỤC VỤ 22 MÔN
(2 lần Hội thảo)
1. R 01-Phương Pháp Viết Khóa Luận
2. R 02-Giáo Lý Căn Bản
3. R 03-Thánh Kinh Nhập Môn
4. R 04-Cựu Ước Lược Khảo I
5. R 05-Tân Ước Lược Khảo II
6. R 06-Phúc Âm Cộng Quan
7. R 07-Sách Công Vụ Các Sứ Đồ
8. R 08-Chứng Đạo Pháp
9. R 09-Tổ Chức Một Nhóm Nhỏ
10. POG-01_Phương Pháp Học Kinh Thánh
11. POG-02 -Giảng Lý Thuyết
12. POG-03 -Giảng Thực Hành
13. ET 10 Môn Tự Chọn (xem mục H)
14. 02 Lần Hội Thảo Tập Trung
 
B. CỬ NHÂN THẦN HỌC. (39 môn).
(CHƯA HỌC QUA CAO ĐẲNG THẦN HỌC VỚI POG) (2 lần Hội thảo)
(4 lần Hội thảo).
1. R 01-Phương Pháp Viết Khóa Luận
2. R 02-Giáo Lý Căn Bản
3. R 03-Thánh Kinh Nhập Môn
4. R 04I-Cựu Ước Lược Khảo I
5. R 04II-Cực Ước Lược Khảo II
6. R 05I-Tân Ước Lược Khảo I
7. R 05II-Tân Ước Lược Khảo II
8. R 06-Phúc Âm Cộng Quan
9. R 07-Sách Công Vụ Các Sứ Đồ
10. R 08-Chứng Đạo Pháp
11. R 09-Tổ Chức Một Nhóm Nhỏ
12. R 10-Giảng Lý Thuyết
13. R 11-Lịch Sử Hội Thánh I
14. R 11-Lịch Sử Hội Thánh II
15. R 12-Thần Học Nhập Môn
16. R 13-Thần Học Hệ Thống I
17. R 14-Quản Trị Hội Thánh
18. R 15-Thư Tín Mục Vụ
19. R 16-Thư Tín Trong Tù
20. R 17-Tăng Trưởng Tâm Linh
21. POG-01_Phương Pháp Học Kinh Thánh
22. POG-02 -Giảng Lý Thuyết
23. POG-03 -Giảng Thực Hành
24. ET 20 Môn Tự Chọn (xem mục H)
25. 04 Lần Tham Dự Hội Thảo

C. CỬ NHÂN MỤC VỤ. (39 môn).
(CHƯA HỌC QUA CAO ĐẲNG THẦN HỌC VỚI POG) (2 lần Hội thảo)
(4 lần Hội thảo).
1. R 01-Phương Pháp Viết Khóa Luận
2. R 02-Giáo Lý Căn Bản
3. R 03-Thánh Kinh Nhập Môn
4. R 04I-Cựu Ước Lược Khảo I
5. R 04II-Cực Ước Lược Khảo II
6. R 05I-Tân Ước Lược Khảo I
7. R 05II-Tân Ước Lược Khảo II
8. R 06-Phúc Âm Cộng Quan
9. R 07-Sách Công Vụ Các Sứ Đồ
10. R 08-Chứng Đạo Pháp
11. R 09-Tổ Chức Một Nhóm Nhỏ
12. R 10-Giảng Lý Thuyết
13. R 11-Lịch Sử Hội Thánh I
14. R 11-Lịch Sử Hội Thánh II
15. R 12-Thần Học Nhập Môn
16. R 13-Thần Học Hệ Thống I
17. R 14-Quản Trị Hội Thánh
18. R 15-Thư Tín Mục Vụ
19. R 16-Thư Tín Trong Tù
20. R 17-Tăng Trưởng Tâm Linh
21. POG-01-Phương Pháp Học Kinh Thánh
22. POG-02 -Giảng Lý Thuyết
23. POG-03 -Giảng Thực Hành
24. ET 20 Môn Tự Chọn (xem mục H)
25. 04 Lần Tham Dự Hội Thảo

D. CAO HỌC THẦN HỌC (15 môn). 
(Có băng Cử Nhân, Cử nhân Thần Học) (4 lần Hội thảo)
1. R 18-Phương Pháp Viết Khảo Luận
2. R 19-Triết Học Nhập Môn
3. R 20-Tâm Lý Học Nhập Môn
4. R 21-Quản Trị Học
5. R 22-Lãnh Đạo Học
6. R 23-Chứng Đạo Học
7. R 24-Thánh Linh Học
8. R 13-Thần Học Hệ Thống I
9. R 13-Thần Học Hệ Thống II
10. R 25-Tuyên Đạo Học (Pháp)
11. R 26-Mục Vụ Tư Vấn
12. POG-01-Phương Pháp Học Kinh Thánh
13. POG-02 -Giảng Lý Thuyết
14. POG-03 -Giảng Thực Hành
15. ET 15 Môn Tự Chọn (xem mục H)
16. 02 Lần Tham Dự Hội Thảo
17. Luận Án Tốt Nghiệp (80 trang)
 
E. CAO HỌC MỤC VỤ (15 môn). 
(Có bằng Cử Nhân, Cử nhân Thần Học) (4 lần Hội thảo)
1. R 13-Thần Học Hệ Thống I
2. R 13-Thần Học Hệ Thống II
3. R 18-Phương Pháp Viết Khảo Luận
4. R 27-Thần Học Hội Nhập Văn Hóa
5. R 28-Thần Học Á-châu
6. R 29-Biện Giáo Học
7. R 30-Ngũ Kinh
8. R 31-Cách Sánh Đại Tiên Tri
9. R 32-Các Sách Tiểu Tiên Tri
10. POG-01-Phương Pháp Học Kinh Thánh (Nâng Cao)
11. POG-02 -Giảng Lý Thuyết (Nâng Cao)
12. POG-03 -Giảng Thực Hành (Nâng Cao)
13. ET 10 Môn Tự Chọn (xem mục H)
14. 02 Lần Tham Dự Hội Thảo
15. Luận Án Tốt Nghiệp (80 trang)
 
G. TIẾN SĨ MỤC VỤ (12 môn). 
(Có băng Cao học Mục vụ, Thần Học) (4 lần Hội thảo)
1. R 36-Tiếng Hê-rơ-rơ (Hebrew) Căn Bản
2. R 37-Tiếng Hy-lạp (Greek) Căn Bản
3. R 38-Mục Vụ Trong Thời Đại Kỹ Thuật Số
4. R 39-Kỹ Luật Trong Hội Thánh
5. R 40-Hoạch Định Chiến Lược
6. R 41-Thần Học Trong Công Việc Làm
7. R 42-Lịch Sử Phấn Hưng Hội Thánh
8. R 43-Khôi Phục Tấm Lòng Theo Hình Ảnh Đấng Christ
9. POG-01-Phương Pháp Học Kinh Thánh (Nâng Cao)
10. POG-02 -Giảng Lý Thuyết (Nâng Cao)
11. POG-03 -Giảng Thực Hành (Nâng Cao)
12. R 44-Hướng Dẫn Trình Bày Luận Án
13. R 45-Đạo Đức Người Hầu Việc Chúa
14. ET 10 Môn Tự Chọn (xem mục H)
15. 02 Lần Tham Dự Hội Thảo 
16. Luận Án Tốt Nghiệp (100 trang)
 
H. CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN (78 môn). 
(Có băng Cao học Mục vụ, Thần Học) (4 lần Hội thảo)
1. ET 01-Phúc Âm Ma-thi-ơ
2. ET 02-Phúc Âm Mác
3. ET 03-Phúc Âm Lu-ca
4. ET 04-Phúc Âm Giăng
5. ET 05-Thư Rô-ma
6. ET 06-Các Sách Thi Ca
7. ET 07-Các Sách Lịch Sử
8. ET 08-Các Sách Phúc Âm
9. ET 09-Các Thư Tín
10. ET 10-Cơ Đốc Giáo Dục Nhập Môn
11. ET 11-Thần Học Ba-ngôi
12. ET 12-Tổ Chức và Lập Kế Hoạch
13. ET 13-Văn Chương Việt Nam
14. ET 14-Triết Học Đông Tây
15. ET 15-Thế Giới Thời Tân Ước
16. ET 16-Sự Thờ Phượng
17. ET 17-Sứ Điệp Cựu Ước
18. ET 18-Sứ Điệp Tân Ước
19. ET 19-Thuật Lãnh Đạo
20. ET 20-Tiếng Việt Thực Hành
21. ET 21-Thông Hiểu Kinh Thánh
22. ET 22-Thư Cô-rinh-tô I & II
23. ET 23-Cựu Ước Giảng Lược
24. ET 24-Dẫn Nhập Kinh Thánh
25. ET 25-Tìm Hiểu Kinh Thánh
26. ET 26-Hỏi Đáp Kinh Thánh
27. ET 27-Các Thư Tín Chung
28. ET 28-Khảo Cổ Học và Kinh Thánh
29. ET 29-Kinh Thánh Chỉ Nam
30. ET 30-Lịch Sử Cơ-đốc Giáo Tại Việt Nam
31. ET 31-Lịch Sử Tin Lành Tại Việt Nam
32. ET 32-Nguyễn Tắc Đọc và Hiểu Kinh Thánh
33. ET 33-Những Điều Khó Hiểu Trong Kinh Thánh
34. ET 34-Khoa Học và Niềm Tin
35. ET 35-Các Trường Phái Phê Bình Kinh Thánh
36. ET 36-Phương Pháp Học Kinh Thánh
37. ET 37-Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Thánh
38. ET 38-Những Quy Luật Giải Nghĩa Kinh Thánh
39. ET 39-Đa-ni-ên và Khải Huyền
40. ET 40-Sách Sáng Thế Ký
41. ET 41-Thư Ga-la-ti
42. ET 42-Thư Ê-phê-sô
43. ET 43-Thư Tít
44. ET 44-Tự Điển Thần Học
45. ET 45-Chiến Trường Thuộc Linh
46. ET 46-Ân Tứ Chữa Lành
47. ET 47-Lược Sử Kinh Thánh
48. ET 48-Khai Mở Hội Thánh Mới
49. ET 49-Người Truyền Đạo
50. ET 50-Sách Châm Ngôn
51. ET 51-Triết Học của Ấn-độ Giáo
52. ET 52-Cơ-đốc Giáo Dục
53. ET 53-Cơ-đốc Học
54. ET 54-Nguyên Tắc Chứng Đạo
55. ET 55-Cơ-đốc Giáo Dục cho Thế Kỷ 21
56. ET 56-Nghệ Thuật Giảng và Dạy
57. ET 57-Địa Lý Sứ Thánh
58. ET 58-Lai Thế Học
59. ET 59-Đạo Đức Cơ Đốc
60. ET 60-Các Phong Tục Trong Kinh Thánh
61. ET 61-Lịch Sử Kinh Thánh
62. ET 62-Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng
63. ET 63-Thánh Linh Học
64. ET 64-Thiên Sứ Học Thế Giới
65. ET 65-Các Tôn Giáo
66. ET 66-Nhận Biết Sa-tan
67. ET 67-Môn Đồ Hóa (Huấn Luyện Môn Đồ)
68. ET 68-Truyền Giáo và Thăm Viếng
69. ET 69-Phúc Âm Ba Chiều
70. ET 70-Chăm Sóc Thiếu Nhi và Thanh Niên
71. ET 71-Công Tác Mục Sư
72. ET 72-Chức Vụ Chăn Bầy
73. ET 73-Sự Thờ Phượng
74. ET 74-Các Dân Tộc và Tín Ngưỡng
75. ET 75-Christ Học
76. ET 76-Tội Khiên Học
77. ET 77-Nhân Loại Học
78. ET 78-Đức Chúa Trời Luận
 
I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỤC SƯ, GIÁO SĨ (ETS1).
Chương trình đào tạo trở nên các mục sư - giáo sĩ. Thời gian 2 năm. (2 kỳ hội thảo tại Hoa-kỳ)
Các môn học:
1. RP Phương Pháp Học Kinh Thánh Người Của Chúa
2. RP Giảng Theo Phương Pháp Người Của Chúa
3. RP Đạo Đức Mục Vụ
4. RP Kỹ Năng Xử Lý Xung Đột
5. RP Mục Sư Chỉ Nam
6. RP Xây Dựng Gia Đình Gương Mẫu
7. RP  Công Tác Mục sư
8. RP Truyền Đạo Theo Phương Pháp Người Của Chúa
9. RP Tư Vấn Tâm Linh
10. RP Các Phong Tục Trong Kinh Thánh
11. RP Truyền Giáo và Thăm Viếng
12. RP Người Truyền Đạo
13. RP Thần Học Ba-ngôi
14. RP Thuật Lãnh Đạo
15. RP Lịch Sử Kinh Thánh
16. RP Truyền Giáo và Thăm Viếng
17. RP Nguyên Tắc Chứng Đạo
18. RP Thánh Kinh Nhập Môn
19. RP Cựu Ước Lược Khảo I
20. RP Cựu Ước Lược Khảo II
21. RP Tân Ước Lược Khảo I
22. RP Tân Ước Lược Khảo II
23. RP Phải Làm 100 Câu Hỏi Khảo Vấn và Trả Lời Trước Hội Đồng Khảo Vấn

II CHƯƠNG TRÌNH MỤC SƯ - GIÁO SĨ DOANH NHÂN (EST2). 
Chương trình này đào tạo trở nên các mục sư - giáo sĩ doanh nhân. Thời gian 3 năm. 
A. Mục vụ-Kinh thánh-Thần học.
7. RP Công Tác Mục sư
8. RP Truyền Đạo Theo Phương Pháp Người Của Chúa
9. RP Tư Vấn Tâm Linh
10. RP Các Phong Tục Trong Kinh Thánh
11. RP Truyền Giáo và Thăm Viếng
12. RP Người Truyền Đạo
13. RP Thần Học Ba-ngôi
14. RP Thuật Lãnh Đạo
15. RP Lịch Sử Kinh Thánh
16. RP Truyền Giáo và Thăm Viếng
17. RP Nguyên Tắc Chứng Đạo
18. RP Thánh Kinh Nhập Môn
19. RP Cựu Ước Lược Khảo I
20. RP Cựu Ước Lược Khảo II
21. RP Tân Ước Lược Khảo I
22. RP Tân Ước Lược Khảo II

B. Các Môn Chuyên Ngành Kinh Thánh & Doanh Nghiệp: 

RP Phải Làm 100 Câu Hỏi Khảo Vấn và Trả Lời Trước Hội Đồng Khảo Vấn.

III. CHƯƠNG TRÌNH CHẤP SỰ (ETS 3).
Chương trình này đào tạo các chấp sự có chuyên môn về Văn phòng, thư ký và thủ quỹ của hội thánh địa phương. Thời gian 2 năm.
Các môn học:
A. Mục vụ-Kinh thánh-Thần học.
1. Phương Pháp Học Kinh Thánh Người Của Chúa
2. Giảng Theo Phương Pháp Người Của Chúa
3. Đạo Đức Mục Vụ
4.  Kỹ Năng Xử Lý Xung Đột
5. Xây Dựng Gia Đình Gương Mẫu
6. Thần Học Ba-ngôi
7. Thuật Lãnh Đạo
8. Truyền Giáo và Thăm Viếng
9. Lịch Sử Kinh Thánh
10. RP Cựu Ước Lược Khảo I 
11. RP Cựu Ước Lược Khảo II
12. RP Tân Ước Lược Khảo I
13. RP Tân Ước Lược Khảo II

       POG, luôn đi trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và áp dụng phương cách giáo dục mới là tôn trọng, giúp đở, chuyên môn hóa và hướng đến một nền giáo dục khai phóng các ân tứ, quý trọng giúp đở các cá nhân, các nhóm có tư duy mới với mục đích phục vụ hội thánh và cung cấp những lãnh đạo (Người Của Chúa) trong xã hội. Hướng đến tương lai, trong POG có nhiều trường thần học của từng hệ phái (nhiều phân khoa) với mục đích đào tạo nhiều người để phục phụ và chinh phục linh hồn cho Chúa Jêsus. POG tin rằng Hội thánh sẽ có một thế hệ hầu việc Chúa thật tuyệt vời bởi vì họ đầy ơn, đầy quyền năng và kết quả thật to lớn cho Nước Đức Chúa Trời trong tương lai. Tuy nhiên, trong khi POG thực hiện những điều tốt nhất, chắc chắn có những thiếu xót và có thể gặp khó khăn nhiều mặt. Vì vậy! POG mong ước được sự cầu thay của tất cả quý Tôi Tớ Chúa khắp nơi (xin nhớ đến POG khi cầu nguyện), và (POG chỉ là "men" được Chúa dùng để dấy lên làm thay đổi nền giáo dục cơ-đốc Việt-nam). A-men! 
Chúa ban phước quý vị và ban phước trên nước Mỹ.

Người viết, Mục sư Nguyễn minh Nhựt

(Để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật xin quý vị gửi thông tin vào Massege facebook "hellodung" chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từ 21h00 đến 23h00 giờ Hoa kỳ các ngày trong tuần)